NOS Nieuws

200 meter lange boogbrug op transport door Rotterdam

Het 200 meter lange, 40 meter hoge en 20 meter brede gevaarte is op drijvende pontons door het centrum van Rotterdam gevaren om uiteindelijk naar de Maasvlakte te worden vervoerd.