Ernst Kuipers: 'Kabinet moet slagvaardig blijven'

Volgens Kuipers moeten we misschien snel stevige maatregelen nemen om de Britse variant in te dammen. Daarvoor is slagvaardigheid nodig van het kabinet.