NOS Voetbal

Abe, Fries Wonder (2004)

Abe was echter niet alleen een goed voetballer. Hij blonk ook uit in tennis, schaatsen, hardlopen, dammen en biljarten. En daar is in Abe, Fries Wonder ook ruimschoots aandacht voor.