NOS Nieuws

'We laten jullie hier niet mee wegkomen, hoe durven jullie'

In New York is de speciale VN-klimaattop begonnen. Zo'n 60 wereldleiders willen maatregelen nemen om alsnog de klimaatdoelen van Parijs te halen. Bij de opening ook een opmerkelijke boze speech van de Zweedse Greta Thunberg.