'Het stakingsgen zit niet in het dna van jeugdzorgwerkers'

Jeugdzorg-medewerkers staken vandaag voor meer geld uit Den Haag. Ze vinden het miljard dat is toegezegd tot 2021 niet genoeg. Volgens hen is de werkdruk toegenomen sinds de jeugdzorg in 2015 werd overgeheveld van het rijk naar gemeentes.