Timmermans: 'Europese politiek is verdeelder dan eerder'

Hoewel de sociaaldemocraten fors hebben verloren, is er volgens Frans Timmermans (PvdA) nog altijd een mogelijkheid voor een progressieve meerderheid in het Europees Parlement.