Hij wil de acute zorg en verloskunde behouden in Flevoland.