Het failliete Amsterdamse ziekenhuis sluit vanmiddag. Personeelsleden en bezoekers zijn geëmotioneerd als ze voor het laatst naar binnen gaan.