Blok kan met voldoende steun aanblijven als minister

De regeringspartijen en SGP, PVV en Forum voor Democratie steunen de motie van wantrouwen niet.