liveblog
NOS NieuwsAangepast

Motie van wantrouwen tegen Blok verworpen

Een meerderheid van de Tweede Kamer houdt vertrouwen in VVD-minister Blok van Buitenlandse Zaken. Maar een deel van de oppositie vindt dat hij moet opstappen. Blok moest zich vandaag verantwoorden voor zijn uitspraken over de multiculturele samenleving. Blok herhaalde in het debat dat zijn uitlatingen onzorgvuldig en ongelukkig waren en dat hij er zijn excuses voor aanbiedt. Naar eigen zeggen kan hij doorgaan als minister.

De regeringspartijen, die ook kritisch waren, nemen genoegen met zijn excuses. 50Plus en SGP doen dat ook. PVV en FvD waren het juist eens met de uitspraken van de minister en vinden het onbegrijpelijk dat hij excuses heeft gemaakt.

liveblog gesloten

Minister Blok gaat gewoon weer aan het werk

Interview met minister Blok na het Kamerdebat

Motie verworpen

Bloks geloofwaardigheid blijft lastig, vindt Kamerlid Van Rooijen, maar 50Plus vindt het te vroeg om het vertrouwen op te zeggen. Uiteindelijk stemmen 45 leden voor de motie van wantrouwen van Kuzu, die daarmee verworpen is. Blok kan inderdaad aanblijven.

Stemmingen: motie van wantrouwen verworpen

Straks stemming over de motie

Rond 16.45 uur stemt de Tweede Kamer over de motie van wantrouwen tegen Blok. Behalve Denk steunen PvdA, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren de motie. 50Plus denkt nog na, maar zelfs met de steun van die partij haalt de motie het niet en kan Blok dus aanblijven.

Hiddema komt van koude kermis thuis

Hiddema bood eerder vandaag Blok een partijkaart aan van het Forum voor Democratie. Maar omdat die nu gezegd heeft dat hij zijn gewraakte uitspraken niet meende, wil Hiddema de kaart weer terug.

Buma: Blok ziet fout in

Het CDA vindt dat Blok voortaan zijn woorden zorgvuldiger moet kiezen, maar houdt vertrouwen in de minister.

Ook GroenLinks heeft geen vertrouwen meer

GroenLinks heeft er geen vertrouwen in dat Blok het vertrouwen in de samenleving kan terugwinnen. "Hij is nu vleugellam", zegt Jesse Klaver. Hij steunt de motie van wantrouwen van Denk. Ook de Partij voor de Dieren sluiten zich daarbij aan.

Blok mag blijven

De vier oppositiepartijen PVV, Forum voor Democratie, SGP en 50Plus steunen de motie van wantrouwen niet. Met de steun die Blok kan verwachten van de vier regeringspartijen kan hij aanblijven als minister.

PVV, FvD, SGP en 50Plus zeggen vertrouwen in minister Blok niet op

D66 laat Blok niet vallen

D66 hoopt dat Blok na vandaag zijn valse start als minister achter zich kan laten. Fractieleider Pechtold neemt genoegen met de excuses van Blok, net als zijn collega Segers van de ChristenUnie.

Volgens 50Plus zal Blok nog wel een tijdje last hebben van een geloofwaardigheidsprobleem. Kamerlid Van Rooijen wil nog overleggen over steun aan de motie van wantrouwen.

Blok kan met voldoende steun aanblijven als minister

Wilders: Blok is een schim

Volgens de PVV is Blok beschadigd nu hij zijn woorden terug heeft moeten nemen. "Daarmee zit er een schim in vak K", zei Wilders. Hij steunt de motie van wantrouwen niet.

PvdA steunt motie van wantrouwen

De PvdA steunt de motie van wantrouwen. Blok heeft onvoldoende aangetoond dat hij geloofwaardig kan blijven functioneren, vindt fractievoorzitter Asscher. Ook de SP steunt Denk.

Denk dient motie van wantrouwen in

Fractievoorzitter Kuzu vindt dat Blok niet langer geloofwaardig is als minister van Buitenlandse Zaken. Blok meende zijn uitspraken gewoon, weet Kuzu. Geen enkele andere partij heeft de motie ondertekend.

Motie van wantrouwen tegen minister Blok

Schorsing wordt verlengd

Op verzoek van GroenLinks wordt de schorsing met een kwartier verlengd tot 16 uur. De partij heeft meer tijd nodig om een oordeel te vormen,

Debat voor drie kwartier geschorst

Minister Blok is klaar met de beantwoording van de vragen. Om ongeveer 15.45 uur begint de tweede termijn van de Kamer.

'Geen automatisch verband met genen'

Klaver wil het nu luid en duidelijk horen: "Ziet u nu wel of niet een verband tussen genen en wel of niet samenwerken?"

Blok: "Ik zie geen automatisch verband en nogmaals, ik had de link niet moeten leggen."

'Het lukt soms om bruggen te slaan'

Blok zegt dat mensen er, ondanks de spanningen die er zijn en ondanks de neiging om zich in allerlei groepsverbanden te organiseren, er toch regelmatig in slagen om bruggen te slaan en goed samen te werken. "Maar dat vergt wel een inspanning."

Blok nog wel achter uitspraak Oost-Europeanen

Buma komt terug op de uitspraak over Oost-Europeanen en de Turkije-deal. Blok zegt dat het "helaas" de situatie is dat een aantal landen niet meewerkt en geen vluchtelingen opneemt en dat hij dit prikkelend heeft willen neerzetten. Hij maakt zich geen zorgen over de consequentie voor de samenwerking met die landen in de toekomst. Daar blijft hij zich voor inzetten.

Blok: mijn agenda is bomvol

Kuzu vraagt nogmaals of Blok vindt dat hij nog geloofwaardig kan optreden als minister van Buitenlandse Zaken. Blok: "Mijn agenda voor de komende weken is bomvol." Hij zegt dat hij de afgelopen weken ook niet gemerkt heeft dat in het buitenland anders naar hem wordt gekeken.

'De weg vooruit is helder'

"Na de uitspraken heb ik onmiddellijk contact genomen met de mensen uit landen die zich gekwetst zouden voelen. Daarnaast heb ik ook heel veel van mijn gewone werk gedaan. Het is gelukt om met Turkije de diplomatieke betrekkingen te herstellen en te praten over de Brexit. Suriname heeft mijn excuses niet geaccepteerd, maar het blijft mijn inzet om daarmee verder te gaan", zegt Blok.

"Mensen maken fouten, die herstel en dan ga je weer aan de slag."

Blok zegt dat hij door wil en kan gaan

Blok: als je een fout maakt, herstel je die en ga je door

Xenofobie

Blok zegt dat xenofobie alom is vertegenwoordigd in de samenleving. "Soms onderhuids, soms gewelddadig, en het is altijd schandalig en verwerpelijk." Blok zegt dat hij uitvoerig met zijn ambtenaren heeft overlegd hoe we om moeten gaan met immigratie en integratie.

GroenLinks-leider Klaver neemt geen genoegen met zijn uitleg. "De minister spreekt zichzelf tegen."

'De redenering deugt niet'

"Het probleem was de inhoud en niet de formulering", zegt Asscher. "Als je dit vindt, dan moet je het gewoon zeggen". Minister Blok blijft herhalen dat hij zijn woorden onzorgvuldig heeft gekozen en dat hij dat niet had moeten doen.

De uitspraken nog even op een rij

Hier nog even een link naar het bericht dat we op 18 juli maakten over de uitspraken van Blok. Om rustig na te lezen wat hij ook alweer precies gezegd heeft: https://nos.nl/artikel/2242079-minister-blok-mensen-uit-verschillende-culturen-leven-niet-vreedzaam-samen.html

Blok: ik had die genetische link niet moeten leggen

Klaver zegt dat het erop lijkt dat de minister vindt dat mensen niet vreedzaam kunnen samenleven, dat dit genetisch zo is bepaald. "Vindt u dat dan ook? " Blok zegt" "Ik neem dat terug en vind dat dus ook niet. Ik ben een politicus en geen wetenschapper en had die link niet moeten leggen."

Blok: ik neem onzorgvuldige uitspraken terug

Asscher vindt het niet genoeg dat Blok zegt dat hij zijn woorden niet zorgvuldig heeft gekozen. "Dit gaat wel iets verder."

Blok antwoordt dat hij ook verder gaat dan zeggen dat hij onzorgvuldig is geweest: "Ik neem die uitspraken terug."

Hij zegt dat hij ook de uitspraak over ingebakken vooroordelen tegenover andere groepen - "dat zit in onze genen" - niet had moeten doen.

Segers is opgelucht

Segers vraagt of Blok ondanks zijn ervaringen in bijvoorbeeld de Schilderswijk nog hoopvol is over een samenleving waar verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam kunnen samenleven. "Dat is nou precies een van de uitspraken waar ik spijt van heb", zegt de minister.

Segers zegt dat "we elkaar daarin dan kunnen vinden". "Dat was mijn zorg", zegt de ChristenUnie-fractieleider. Hij is blij dat dit uit de weg is geruimd.

Blok over Schilderswijk: er gaat veel goed, maar ook veel mis

Blok vertelt nog eens dat hij op een besloten bijeenkomst met diplomaten een speech heeft gehouden "over een onderwerp dat mij enorm aan het hart gaat: de internationale samenwerking staat onder druk." Hij zegt dat hij heeft proberen te analyseren hoe dat komt. "Vervolgens was er een vraag-antwoord-sessie waarin ik de randen opzocht, met het doel om niet in formele bewoordingen te blijven hangen. Daarbij heb ik prikkelend opgetreden." Hij ziet nu in dat het misschien te prikkelend was.

Hij vertelt dat hij 12 jaar lang veel contact heeft gehad met de Schilderswijk, Hij had die Haagse achterstandswijk 'geadopteerd'. Hij zegt dat hij toen gezien heeft: "Daar gaat veel goed, maar er gaat ook veel mis." Hij vindt dat je dat moet kunnen benoemen.

Blok herhaalt: ik betreur onzorgvuldige woorden

Minister Blok begint aan zijn toelichting op de uitspraken. Hij zegt dat het niemand zal verbazen dat hij er afgelopen zomer veel mee bezig is geweest. Hij herhaalt zijn excuses. Hij betreurt het dat hij ongelukkige en onzorgvuldige uitlatingen heeft gedaan.

Wilders vraagt of hij zijn woorden wel meende. Blok zegt nogmaals dat hij "de woorden die onzorgvuldig waren" niet meende.

Blok: onzorgvuldige woorden meende ik niet

Kamer was vanmorgen zeer kritisch

Twijfels in Kamer over doorgaan Blok