Twijfels in Kamer over doorgaan Blok

Er is veel kritiek in de Kamer over de uitspraken van minister Blok over de multiculturele samenleving.