Steeds meer handel in zeldzame dieren en producten

De douane heeft de afgelopen maanden een flink aantal dode en levende beschermde dieren ontdekt in koffers en pakketten. De illegale handel in dieren neemt toe.