Buma: in het belang van het land gelukt de verschillen te overbruggen

Het is bij de formatie gelukt een kloof te overbruggen zegt Buma. De opdracht die de coalitie het kabinet meegeeft is ambitieuzer dan Buma aanvankelijk had gedacht