'Eigen risico moet veel lager'

Tom Kliphuis van zorgverzekeraar VGZ hoort te veel geluiden uit de samenleving waaruit zou blijken dat door de hoogte van het eigen risico veel mensen een doktersbezoek uitstellen of behandelingen vermijden.