Miedema: er is geen aansluiting

De reactie van Vivianne Miedema na Nederland - China