NOS Nieuws

Ontnuchterende kerstboodschap paus voor de curie

Machtsmisbruik, roddel, achterklap. In ongewoon felle bewoordingen heeft paus Franciscus hard uitgehaald naar de curie, het bestuursapparaat van de Rooms-Katholieke Kerk. Tijdens zijn jaarlijkse kersttoespraak noemde hij vijftien zonden waar ze zich schuldig aan maken. Hij gaf ook aanwijzingen hoe ze boete kunnen doen, om het nieuwe jaar met een schoon geweten te beginnen.