Huurverhogingen worden aangepakt, maar niet voor nieuwe huurders

Huren die met bijna 700 euro stijgen als er een nieuwe bewoner in een huis komt. In de vrije sector komt het geregeld voor: bij 7 procent van de bewonerswissels stijgt de huur met meer dan 50 procent.

Het tegengaan van hoge huren staat al een tijd op de politieke agenda. Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren kondigde vorig jaar aan 'excessieve huren' aan te willen pakken.

Maar komt de politiek die belofte na? En: lukt dat ook? NOS op 3 zocht het uit in deze video.

Naast een tekort aan woningen zijn het dit soort huurstijgingen waardoor veel mensen met een gemiddeld inkomen achter het net vissen op de huurmarkt. Ze verdienen te veel voor een woning op de sociale huurmarkt en zijn overgeleverd aan de commerciële huurmarkt, waar huurbazen vragen wat ze willen. En dat betekent vaak: hoge huren.

Maatregelen

Ollongren grijpt nu in op die vrije markt door de jaarlijkse huurstijging aan banden te leggen. Huren mogen de komende drie jaar niet met meer dan 2,5 procent stijgen, bovenop inflatie.

Bijna alle veranderingen in de huurprijs worden gedaan via die jaarlijkse verhoging. Maar uit gegevens over 2018 blijkt dat maar een zeer kleine groep huurders te maken kreeg met een huurverhoging die daadwerkelijk hoger was dan die 2,5 procent, bovenop de inflatie:

Naast de jaarlijkse huurstijging is er nog een moment waarop huren worden verhoogd: als een bewoner verhuist en er een nieuwe huurder intrekt. Op zo'n wisselmoment mogen huurbazen de prijs ook verhogen.

En die percentages kunnen een stuk hoger zijn dan die 2,5 procent. De gemiddelde huurstijging bij bewonerswissels in de vrije sector ligt op 14,8 procent. In Utrecht en Amsterdam ligt dat met 37,6 procent nog hoger. Die oorzaak voor hoge huren wordt nog niet aangepakt.

Noodknop

Vorig jaar leek de minister voorstander te zijn van harder ingrijpen op de huurmarkt, door de invoering van 'een noodknop'. Met die noodknop zouden huren in gemeenten met schaarste niet hoger mogen zijn dan een bepaald percentage van de WOZ-waarde van de woning. Volgens Ollongren 'het beste instrument om excessieve huren tegen te gaan'.

Maar de noodknop lijkt voor nu van tafel. Volgens de minister zou het een ongewenst remmend effect kunnen hebben op de bouw van meer woningen. En meer woningen bijbouwen is uiteindelijk belangrijk voor de betaalbaarheid van huren en het tegengaan van de schaarste, zegt ze.

Recent maakte ze bekend dat de huurregels rondom de WOZ-waarde van een woning wel strenger worden. Zo mag de WOZ-waarde van een woning nog maar voor een derde meetellen in het vaststellen van een huurpijs. De afgelopen jaren bleek namelijk dat die WOZ-waarde voor een steeds groter deel meetelde, waardoor de huren verder stegen.

Deel artikel: