NOS Op 3

Jongeren hebben vaker dan andere leeftijdsgroepen een flexibel contract. En dat maakt ze extra kwetsbaar voor de economische gevolgen van de coronacrisis. De politiek moet daar meer oog voor hebben, vindt het jongerenplatform van de Sociaal Economische Raad (SER).

"Jongeren worden hard geraakt", zegt een woordvoerder. "Het is belangrijk om stil te staan bij de gevolgen voor hen in de huidige situatie, maar ook op de economische situatie straks."

Hoe de coronacrisis jongeren in hun portemonnee raakt, nu en later, zie je hier:

38 procent van de jongeren (15 tot en met 35 jaar) heeft een flexibel contract. Dat maakt deze groep kwetsbaarder, legt hoogleraar Anne Gielen uit.

"Wat we in het verleden bij crises hebben gezien, is dat het de tijdelijke contracten zijn die in eerste instantie de klappen gaan opvangen."

Die economische gevolgen raken jongeren nu al. Bij de landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young and United komen dagelijks zo'n honderd meldingen binnen van jongeren die geldzorgen hebben door de coronacrisis. En uit een enquête van het NIBUD bleek eerder dat een op de drie jongeren afgelopen maand moest rondkomen met minder geld.

Vinger aan de pols

Maar ook op de lange termijn heeft de coronacrisis invloed de financiële positie van jongeren. Zo is werk vinden of behouden in een recessie lastiger. Daarnaast lopen jongeren die in een crisis aan hun carrière moeten beginnen, meteen een achterstand op. In hun werkervaring, maar ook in hun loonontwikkeling. Hoogleraar Anne Gielen: "Het kan wel tien jaar duren voordat ze die achterstand weer inlopen."

Zeker 1,3 miljard aan looncompensatie en 1 miljard aan tegemoetkoming voor zzp'ers. Dat is wat de overheid tot nu toe uitkeerde om de Nederlandse economie te helpen. En dat is nodig: ABN Amro, ING, het Centraal Planbureau en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwachten allemaal dat er een economische recessie komt. Het IMF gaat zelfs uit van een economische krimp van 7,5 procent.

Natuurlijk kunnen jonge werknemers of zelfstandigen gebruik maken van de algemene steunmaatregelen van het kabinet. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan niet beloven dat hier extra steun bijkomt. "Het eerlijke verhaal is dat deze regelingen niet alle problemen oplossen voor iedereen in Nederland. We houden de situatie goed in de gaten en houden een vinger aan de pols bij gevallen waar mensen tussen wal en schip vallen."

STER reclame