NOSop3

Waarom deze scholen wel doorgaan met weeshuisstages

NOS

Fontys Hogeschool laat studenten geen stage meer lopen in kindertehuizen in een derdewereldland. De school is tot nu toe de enige die daarmee expliciet gehoor geeft aan de oproep van hulporganisaties om weeshuistoerisme tegen te gaan. Het ziet er niet naar uit dat andere onderwijsinstellingen dit voorbeeld gaan volgen. Waarom geven zij nog wel studiepunten voor dit soort stages?

Hulporganisaties zeggen namelijk dat een groot deel van de 'wezen' in kindertehuizen nog minstens één ouder heeft. Ze zitten vaak in het tehuis omdat er geld te verdienen valt, bijvoorbeeld aan de giften van vrijwilligers en stagiairs. De kinderen krijgen intussen elke drie maanden weer een andere begeleider over de vloer en zouden later in hun leven kans hebben op ernstige hechtingsproblemen.

NOS

Op de Hogeschool VIAA in Zwolle lopen studenten Social Work stage in een opvangtehuis voor jongeren in Zuid-Afrika. "Het contact met de kinderen was intensief", zegt oud-stagiair Maarten. "Maar ik heb voldoende afstand gehouden en ervoor gezorgd dat de kinderen zich niet teveel gingen hechten aan mij. De school heeft ons daar in gecoacht."

"Wij besteden er extra aandacht aan in onze sociale opleidingen", laat een woordvoerder van VIAA weten. "Het kan zijn dat er hechtingsproblemen ontstaan, maar dat kan net zo goed in een opvangtehuis in Nederland gebeuren."

Om te voorkomen dat stagiairs in weeshuizen belanden die vooral geld willen verdienen, worden de stageplekken van tevoren gescreend. "Als wij geen goed gevoel hebben en de begeleiders niet met een goed verhaal komen, dan schromen wij er niet voor om die plek terug te trekken."

NOS

Bij het Scalda, een mbo-school in Zeeland, vertrekken jaarlijks een aantal studenten Maatschappelijke Zorg naar een weeshuis in Kenia. Ook daar worden de studenten volgens de woordvoerder op voorbereid. "De studenten merken vooral dat ze heel welkom zijn, omdat er extra menskracht is. Zij doen daar allerlei activiteiten met de kinderen, zoals zingen en dansen."

"We zijn er wel gewaarschuwd voor het feit dat kinderen zich snel kunnen gaan hechten", zegt Lynnia, die eerder dit jaar in Kenia met uiteindelijk veel plezier haar stage deed. "Zelf denk ik dat alle liefde en aandacht die je op dat moment kan geven aan de kinderen, zwaarder weegt. Ook al krijgen ze dat dan elke keer van iemand anders. Je moet er alleen voor zorgen dat je niet de hele tijd met één kind gaat knuffelen."

NOS

ROC West-Brabant laat weten stagelopers in weeshuizen goed te screenen. "Dit is niet iets voor de gemiddelde student", laat een woordvoerder weten. "We kijken of ze toegerust zijn om de stage te doen en zich verantwoordelijk genoeg voelen. Wij snappen dat drie weken knuffelen niet goed is, maar deze stagiaires weten echt wel van de materie."

Volgens de woordvoerder worden de studenten tijdens hun stage begeleid. "Er zijn drie coaches ter plekke, onder wie een Nederlandse dame. Zij hebben minstens één keer per week contact. Daarbij is hechtingsproblematiek ook een onderwerp dat aan de orde komt."

S-BB, de organisatie die mbo-stages moet goedkeuren, laat weten alleen te kijken of de student op een juiste plek terechtkomt en niet naar de eventuele gevolgen van de stages. Voor zover bekend zijn er geen erkenningen van weeshuizen als leerbedrijf ingetrokken.

Het Nuffic, dat voorlichting geeft over stages en studies in het buitenland, laat weten de campagne tegen weeshuistoerisme te ondersteunen. Op de voorlichtingssite was nog wel een enthousiast ervaringsverhaal te lezen over een weeshuisstage in Fiji. Dat verhaal is na vragen van NOS op 3 van de site wilweg.nl verwijderd.