Hoe we herrie in de zee proberen te beperken

  • Ardi Vleugels

    Research-redacteur NOS

  • Ardi Vleugels

    Research-redacteur NOS

Onder leiding van Nederland gaan alle landen rondom de Noordzee in kaart brengen hoeveel geluid mensen maken onder water. Dat geluid neemt alleen maar toe en kan schadelijk zijn voor zeedieren.

Bekijk en beluister in de interactieve special hieronder waarom geluid van levensbelang is voor zeedieren:

Maar Europese regels dwingen Nederland om al voor 2020 te voorkomen dat geluid schade aan het milieu toebrengt. Bedrijven nemen geluidsoverlast steeds serieuzer. Een overzicht van de nieuwe maatregelen en andere innovaties.

Stiller heien

Het in de bodem slaan van al die windmolenparken op zee zorgt voor heel harde klappen onder water. Het bedrijf Van Oord isoleert heigeluid door heel veel luchtbubbels in het water te schieten, of een groot net met ballonnen in het water te doen.

Daarnaast lopen er tests met een nieuw soort hamer waarmee de windmolens de bodem in worden geslagen. Deze hamer bestaat uit water in een tank en dat veroorzaakt bij het slaan minder geluid.

Met een nieuwer systeem worden er helemaal geen heipalen meer de zeebodem ingeslagen en daardoor is er fors minder herrie. De windmolens worden neergezet op poten, met onder iedere poot een zuigpaal die de bodem in wordt gezogen. De techniek is net gebruikt voor de grootste windmolens voor de Schotse kust.

Bekijk hier hoe bruinvis Flo de geluidstest uitvoert.

Bruinvis Flo test het geluid om te kijken hoe haar soortgenoten reageren

Stiller varen

Volgens deskundigen gaat het in de scheepvaart nog niet zo snel met geluidsbeperkende maatregelen. Toch lopen er wel een paar projecten.

Schepen in de haven van Vancouver krijgen korting op de havengelden als ze hun schroef stiller maken. Ook deed de havenautoriteit een proef waaruit bleek dat als vrachtschepen langzamer varen, ze veel minder geluid produceren en tegelijkertijd brandstof besparen.

En Maersk, het grootste zeeschepenbedrijf ter wereld, heeft in een proef 11 schepen aangepast zodat ze minder geluid maken. Ook twee andere grote bedrijven zijn hiermee bezig.

Nederlandse ontwerpers hebben daarnaast vrachtschepen ontwikkeld die met een hightechzeil de wereld over varen. Dat is stiller en veel milieuvriendelijker.

Vissen verjagen

Defensie gebruikt sinds kort strengere regels bij het tot ontploffing brengen van bommen uit de Tweede Wereldoorlog om zeedieren te ontzien. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het seizoen.

Ook wordt er voor een explosie gekeken of er bruinvissen of andere zeedieren in de buurt zijn. Daarnaast worden er akoestische vis- en zeedierverjagers gebruikt: geluiden die in het water worden afgespeeld om zeedieren weg te jagen. Offshorebedrijven zetten soortgelijke machines in.

Deel artikel: