NOS Op 3
NOS

Motorclub Bandidos is per direct verboden. De rechter noemt de club gewelddadig en de leden brengen de veiligheid van andere burgers in gevaar. Wat betekent dat verbod in de praktijk?

In deze video beantwoorden we vijf vragen over hoe de praktische uitwerking van de uitspraak eruitziet, als het aan het OM ligt.

Verbod op Bandidos: hoe zit dat?

Een van de consequenties van het verbod is dat logo's en emblemen van Bandidos verboden zijn. Die mag je dus niet meer tegenkomen op straat. Maar wie haalt die dingen weg? De rechtbank gaat daarvoor een zogenaamde vereffenaar aanwijzen die onder andere jacks en posters met het logo van de club in beslag moet nemen.

Ook al is het dragen van een jack met een logo verboden, het is nu nog niet strafbaar. Dat komt doordat de motorclub nog in hoger beroep gaat. Pas als de hoogste rechter de motorclub ook verbiedt, kan de politie hierop handhaven.

Grijs gebied

Veel uitwerkingen van de uitspraak moeten ook simpelweg in de praktijk duidelijk worden. Zo mogen leden van de club in eerste instantie niet meer samen toeren op de motor, maar tegelijkertijd kan de rechter het de leden ook niet verbieden om nog met elkaar om te gaan.

"Bandidos is ooit opgericht om samen op de motor te rijden", zegt een woordvoerder van het OM. "Als er dan veertig man in een colonne op de snelweg rijden, kan dat gezien worden als intimiderend gedrag dat nu onder het verbod valt. De vraag is dan waar de grens wordt getrokken."

Want geldt dit dan ook als twee oud-leden samen op de motor - ontdaan van emblemen en logo's - naar de supermarkt rijden op de motor? "Dat is een groot grijs gebied", zegt het OM. "Dat zal de praktijk moeten uitwijzen."

Criminele organisatie?

In 2009 probeerde het OM al om de Hells Angels te verbieden, maar dat mislukte. De rechter oordeelde dat de chapters niet gezien konden worden als criminele organisaties. In de zaak tegen Bandidos ging het erom of de club in strijd is met de openbare orde, een lichtere 'bewijslast'.

Het OM wil ook motorclub Satudarah verbieden. De club wordt in verband gebracht met zaken als afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel. Die zaak volgt in april.

STER reclame