Droogte bedreigt archeologie: 'Onze belangrijkste informatiebron kan vergaan'

Weinig mensen weten dat klimaatverandering ook gevolgen kan hebben voor archeologie. Want hoe droger de grond, hoe slechter bodemschatten bewaard blijven.