'Heerlen is een heel grote opvanglocatie voor iedereen met problemen'

Beschimmelde huizen, een lagere levensverwachting en kinderen met leerachterstanden; de problemen in een aantal kwetsbare wijken lopen steeds verder op. Ondanks forse investeringen in die wijken.