Nieuw klimaatdoel moet Europa en wereld op koers brengen

De Europese uitstoot van broeikasgassen zou in 2040 90 procent onder het niveau van 1990 moeten liggen. Dat is de aanbeveling van de Europese Commissie.