'Nederland moet er vanuit gaan dat je in zo'n conflict terecht kan komen'

Steeds meer topmilitairen en politici achten de kans niet meer denkbeeldig dat Rusland een NAVO-land kan aanvallen, maar bij veel Europese landen zijn de strijdkrachten niet op orde. Ook in Nederland moet er flink geïnvesteerd worden.