Servische strijders in Kosovo: angst voor escalatie op de Balkan

De spanningen tussen buurlanden Servië en Kosovo lopen steeds verder op. Al decennia liggen de staten met elkaar overhoop, maar door recente geweldsuitbarstingen groeit de angst voor een groot gewapend conflict.