Machtsmisbruik en seksuele intimidatie in ziekenhuizen

Uit een enquête blijkt dat ruim de helft van artsen en geneeskundestudenten te maken krijgt met wangedrag op de werkvloer. Chirurgen voeren de lijst aan.