Meespeurende burgers

Burgers die meespeuren naar verdachten in lopende strafrechtelijke onderzoeken; vooral in de strijd tegen cybercrime experimenteert politie en justitie al langer met burgeropsporing.