Het VVD-asielbeleid door de jaren heen

Bijna 11 jaar leverde de VVD bewindspersonen om het lastige asieldossier te managen. Met zeer wisselend succes