Geen sociaal vangnet voor zorgverleners die ernstig ziek familielid verzorgen

Mensen die betaalde zorg verlenen aan een ziek familielid kunnen niet rekenen op een sociaal vangnet als dat familielid overlijdt. Ze hebben dan namelijk geen recht op een uitkering. Deskundigen noemen het beleid hardvochtig en onmenselijk.