Asielzoekers Frankrijk slapen in parkeergarages: waar komen deze mensen vandaan?

De politieke roep om in te grijpen wordt steeds luider in Frankrijk. Betekent dat een andere inzet van Macron in de onderhandelingen in Brussel over een nieuw Europees asielbeleid?