Leraren over de taalachterstand van leerlingen

Lang niet alle basisschoolleerlingen halen het taal- en rekenniveau dat nodig is om zonder problemen naar de middelbare school te gaan, stelt de onderwijsinspectie. En daar zouden scholen meer aan kunnen doen.