Doen de stikstof-innovaties wat ze beloven?

Niet halveren maar innoveren. Dat is de boodschap van veel Nederlandse boeren. Zij willen de veestapel niet inkrimpen maar met technische maatregelen de stikstofuitstoot terugdringen.