'Kabinet moet veel beter verhaal vertellen over energietransitie'

Het kabinet moet meer leiderschap tonen als het gaat om klimaatbeleid. Op dit moment ontbreekt een samenhangend verhaal over nut en noodzaak van verduurzaming én over ons klimaatneutrale leven in de toekomst, zegt het Nationaal Klimaat Platform.