Betalen voor CO2-uitstoot

Inwoners van de Europese Unie moeten gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Tot nu toe werd de consument nog ontzien, maar vanaf 2027 moet er extra worden afgerekend voor gebruik van bijvoorbeeld benzine en gas.