Kinderen van Syrische vrouw mogen toch naar Nederland, wat betekent dat voor andere asielzoekers?

De voorzieningenrechter in Haarlem stelde dat er geen wettelijke basis voor de nareisbeperking in de asieldeal. Volgens de rechtbank is die in strijd met de Nederlandse Vreemdelingenwet en met twee bepalingen in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.