Wie meet nu de CO2-uitstoot, en kan dat niet nauwkeuriger?

Het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen staat altijd centraal op een klimaatconferentie. Opmerkelijk genoeg wordt de uitstoot van de hoeveelheid broeikasgassen geschat door de landen zelf.