Is het zorgregister bewust slecht ontworpen?

Het register waarin betalingen aan zorgverleners vindbaar moeten zijn – om de kans op omkoping te verkleinen - werkt slecht.