Megawinsten energieproducenten naar consument

De Europese Commissie wil ingrijpen op de energiemarkt en de winst beperken van elektriciteitsproducenten die niet te maken hebben met de hoge gasprijs. Dat geld moet terugvloeien naar burgers en bedrijven die te maken hebben met hoge energieprijzen.