Aangepast

Hoe er wordt gedreigd met tribunalen

Dreigen met tribunalen: het gebeurt op sociale media, tijdens demonstraties en zelfs in de Tweede Kamer. Deze week werd er daarom gedebatteerd over omgangsvormen in het parlement. Waar komt de roep om tribunalen vandaan?