Er is een 'war on talent' gaande tussen recruiters om ICT'ers te vinden

Werknemers in de ICT, bouw en techniek kunnen door de krapte op de arbeidsmarkt hoge eisen stellen aan hun salaris en arbeidsvoorwaarden.