Opvallend veel klachten toegewezen door de tuchtrechter

Een analyse van de tuchtzaken die de afgelopen twee jaar zijn gevoerd tegen artsen die rijbewijskeuringen uitvoeren: sinds januari 2018 zijn er in totaal negen tuchtuitspraken geweest waarbij een arts een maatregel opgelegd kreeg.