Aandeel slavernij in de Nederlandse economie tijdens de 18de eeuw

De provincie Holland profiteerde het meest van de opbrengsten van de slavenhandel en van door slaven geproduceerde goederen.