Hoe krijg je uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit?

De politiek worstelt al jaren met de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Nu hebben ook onderzoekers zich erover gebogen. Zij concluderen dat er te weinig cijfers zijn om echt goed inzicht te krijgen in wat werkt.