Is er een toekomst voor de Bijbel in het onderwijs?

Niet alleen leerlingen, ook docenten zien niet altijd de relevantie van de Bijbel in. Dat blijkt uit een onderzoek onder zes protestants-christelijke basisscholen en zes middelbare scholen.