Gesprek met oud-kinderrechter Cees de Groot

Heeft iedereen het recht om kinderen te krijgen, of zijn er gevallen denkbaar waarin je dat moet voorkomen? Als mensen bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking niet voor hun kinderen kunnen zorgen of hen schade kunnen berokkenen, moet het grondrecht op het krijgen van kinderen dan worden ontnomen? Het is een gevoelige discussie die al jaren speelt, maar die nu een nieuwe impuls krijgt door het wetsvoorstel dat oud-kinderrechter Cees de Groot heeft geschreven. De strekking van zijn opvatting: de rechter moet tijdelijk verplichte anticonceptie kunnen opleggen aan mensen die niet voor hun toekomstige kind kunnen zorgen, of een gevaar voor hun ongeboren kind kunnen vormen.