Wat kan Israël doen voor de gijzelaars in Gaza?

Hamas houdt volgens Israël nog meer dan tweehonderd gijzelaars vast in Gaza. Wat wil Hamas met hen? Wat kan Israël doen om ze vrij te krijgen? En welke lessen leren we van soortgelijke gijzelingen uit het verleden?