Dronefoto van koeien in wei in de Gelderse Vallei

Natuur- en milieuorganisaties: afzwakking stikstofdoelen onbespreekbaar

Natuur- en milieuorganisaties willen niet met het kabinet gaan onderhandelen over de stikstofdoelen. Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten en Mobilisation for the Environment zeggen tegen Nieuwsuur dat aan die doelen niet te schaven valt. Na de boeren mogen zij binnenkort langs bij gespreksleider Johan Remkes om met het kabinet te praten over de stikstofaanpak.

Eén van de partijen die langsgaat bij Remkes, is Greenpeace. "Wij gaan niks weggeven. Als 'zonder taboes' betekent dat er een afzwakking komt van de kabinetsplannen, dan hebben we weinig te zoeken aan tafel", zegt directeur Andy Palmen. "We komen om mee te denken over de transitie, maar we zitten niet aan tafel om water bij de wijn te doen."

Onder leiding van Remkes voerde het kabinet vrijdag een eerste gesprek met boerenorganisaties, waaronder LTO. Na afloop liet de boerenorganisatie weten dat er wel enige 'beweging' te bespeuren was bij het kabinet, maar dat die nog niet voldoende is.

Verschillende boerenorganisaties willen tornen aan het tijdspad voor stikstofreductie. Het kabinet wil de stikstofreductie rondom kwetsbare natuurgebieden versnellen. In de wet staat dat dit doel in 2035 moet zijn behaald, maar het kabinet wil de wet veranderen om dit doel al in 2030 te realiseren.

Dat doel afzwakken is voor natuurorganisaties onbespreekbaar. Zij zien de stikstofuitstoot het liefst nog sneller verminderd worden. "We kunnen het ons niet permitteren nóg langer te wachten met het terugdringen van stikstof. Natuur verdraagt simpelweg geen uitstel meer", zegt Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

"Wat ontzettend belangrijk is, is dat er een moratorium (opschorting) op nieuwe stallen komt", zegt Valentijn Wösten van Mobilisation for the Environment. "Het is niet uit te leggen dat je 25 miljard reserveert voor onder meer het uitkopen van boeren en tegelijkertijd nieuwe stallen toestaat."

Greenpeace heeft de overheid vorig jaar al gesommeerd om meer maatregelen te nemen om stikstof te reduceren. Tot een rechtszaak is het nog niet gekomen. "We zien plannen die niet toereikend zijn voor echt herstel van de natuur. Als het kabinet hier nog verder van afknabbelt, dan gaan we de dag erna alsnog naar de rechter", zegt directeur Palmen.

Over de invulling van de doelen kan wat Greenpeace betreft wel worden gesproken. "We zijn het eens met LTO dat ook over bijdrage van de grote uitstoters zoals Schiphol en Tata Steel moet worden gesproken."

Advertentie via Ster.nl