Boeren trekken de stikstofmetingen van het RIVM in twijfel

Voorzitter stikstofcommissie: 'Metingen zijn geen meningen'

"Het is een sprookje dat de stikstofberekeningen op meningen zijn gebaseerd", dat zegt Leen Hordijk. Hij was voorzitter van de commissie-Hordijk, die in 2020 met aanbevelingen kwam om stikstofberekeningen te verbeteren. Juist dat rapport wordt door tegenstanders van de kabinetsmaatregelen gebruikt als munitie om te zeggen dat de rekenmodules niet deugen.

Hordijk reageert in Nieuwsuur onder andere op de motie die afgelopen weekend op het VVD-congres werd aangenomen. In die motie wordt de suggestie gewekt dat er met een achterhaalde methode stikstof wordt gemeten. Er staat in dat er "metingen en feiten" leidend moeten zijn en niet "modellen en berekeningen."

De commissievoorzitter noemt het heel slecht dat de "wetenschap op deze manier wordt aangevallen." Hij trekt een parallel met tabak en klimaat "Zo gauw het gaat nijpen wil men nog wel eens naar de wetenschap gaan en zeggen: het deugt niet. Daar ben ik het niet mee eens."

Betrouwbaar

Volgens hem meten we stikstof "op de modernste, meest praktische methode". Hij zegt zelfs dat Nederland hier heel goed in is. De modellen die het RIVM gebruikt zijn gebaseerd op metingen en dus is de uitkomst betrouwbaar volgens Hordijk.

In het rapport van Hordijk stonden destijds wel verbeterpunten. Juist die verbeterpunten worden nu vaak aangehaald door tegenstanders van het stikstofbeleid. "We vinden dat het hier en daar nog beter kan. Maar dat is niet omdat het model slecht is."

Commissievoorzitter Leen Hordijk van de adviescollege Meten en Berekenen stikstof tijdens de presentatie van het eindrapport in Nieuwspoort

Hordijk zegt dat er al verbeteringen uit zijn rapport zijn doorgevoerd. Oorspronkelijk werd de uitstoot van verkeer gemeten op vijf kilometer van de bron, voor andere uitstoot was dat de landsgrens (zoals bijvoorbeeld voor boerenbedrijven). Dat is nu gelijkgetrokken, zodat er beter vergeleken kan worden.

Uiteindelijk is hij er van overtuigd dat meer meten, niet voor een andere uitkomst zorgt. "Het globale patroon zal niet veranderen. Als je heel kleinschalig meet kan het lokaal verschillen," maar dat is heel kostbaar.

Advertentie via Ster.nl