Bronnen bij #ophef over de Pfizer Papers

In de Nieuwsuur-serie #Ophef duikt Rudy Bouma in de wereld van nepnieuws en complotten om erachter te komen waar misvattingen ontstaan en waarom mensen ze geloven. In deze aflevering: de verkeerde conclusies verklaard rondom de Pfizer Papers

De Pfizer Papers: verkeerde conclusies verklaard

Nieuwsuur analyseerde met de tool TwitterTap hoe vaak de volgende termen (zowel met als zonder spaties) van 1-1-2022 tot 26-6-2022 zijn gebruikt op Nederlandstalig Twitter:

  • #pfizerpapers
  • #pfizerdocuments
  • #pfizerdocs
  • #pfizerdocumenten
  • #pfizergate

We verzamelden zo 9.803 originele tweets (excl. retweets).

We keken naar de meest gedeelde en gelikete tweets én naar de invloedrijkste accounts in het discours. Dat blijkt gedreven door niet-geverifieerde accounts. We vonden geen enkele tweet met meer dan 99 retweets van twitteraars met een blauw vinkje. De meest populaire tweets zijn 6 mei verzonden. Dit in navolging van berichtgeving in de VS waar rechtse influencers dan ook erg actief zijn rond het thema nadat nieuwe Pfizer Papers werden gepubliceerd. Ook begin maart veroorzaken nieuwe publicaties een piek.

Ook bekeken we hoe vaak en wanneer de hashtags trending waren. In totaal 15 keer. Verder analyseerden we welke 40 hashtags vaak werden gebruikt in combinatie met #Pfizerpapers. Naast varianten op de term komen we in de top 10 ook #Rutte, #WEF en #oversterfte tegen.

Op Facebook keken we met de tool CrowdTangle op openbare Nederlandse pagina's en geverifieerde profielen. We rangschikten 180 gevonden posts aan de hand van het aantal interacties. Vervolgens analyseerden we de populairste posts in die lijst.

De meest actieve groep is De Corona Middenweg die verantwoordelijk is voor ruim 10 procent van alle populaire berichten. We keken ook naar artikelen en websites waar in populaire posts naar werd gelinkt, zoals de site Dissident One.

De piek van de #ophef rond de Pfizerpapers ligt op Facebook op 16 mei.

Op Instagram is het discours rond de Pfizerpapers verwaarloosbaar klein: 3 posts (waarvan twee door Blckbx) en 712 interacties.

Op sociale media wordt verkondigd dat Pfizer overlijdens en duizenden bijwerkingen heeft verzwegen. En de effectiviteit van het corona vaccin heeft overdreven. Dat zou blijken uit 'de Pfizer Papers': documenten van de farmaceut die sinds vorig jaar worden vrijgegeven.

Maar de beschuldigingen kloppen niet. En in augustus wordt er weer een hele lading documenten gepubliceerd. Dus dikke kans dat er dan weer desinformatie over rond zal gaan.

Zulke onjuiste berichten, die een eigen leven gaan leiden op sociale media, fascineren me al jaren. Hoe begint dat, hoe rolt die sneeuwbal verder en wie helpen een handje?

In deze Nieuwsuur-serie ontrafel ik #ophef. In deze aflevering: de Pfizer Papers.

Deel 1: De aanleiding

Eerst: hoe is dit begonnen? Een actiegroep van medici vindt de ontwikkeling van het Pfizervaccin niet transparant. Ze doen met succes een beroep op de Amerikaanse Freedom of Information Act en in november 2021 worden de eerste documenten van Pfizer over de testfase vrijgegeven. Al snel ontstaan op sociale media de eerste misverstanden.

Hoe zit het nou echt?

De Amerikaanse Food and Drug Association (FDA) was al begonnen met vrijgeven maar publiceerde slechts een paar honderd pagina's per maand, omdat ze tijd nodig hadden om alles door te nemen en te anonimiseren: standard procedure.

Maar dan zou het wel tientallen jaren duren voordat alle pagina's openbaar zouden zijn. Dat ging de opvragers niet snel genoeg.

Begin dit jaar gaf een rechter hen gelijk: het tempo moest flink omhoog. Sindsdien moeten er tienduizenden pagina's per maand worden gepubliceerd.

Deel 2: De socialmedia-analyse

En die publicaties zorgen steeds voor opwinding op het internet, zo blijkt uit ons data-onderzoek over het eerste halfjaar van 2022.

Neem Twitter.

Wat we zien is: zodra er veel documenten worden vrijgegeven, is er meteen ophef. De term Pfizer Papers en variaties erop zijn 15 keer trending. En termen die vaak in combinatie met #Pfizerpapers worden gebruikt zijn Vaccinatieschade, Oversterfte. Maar ook: The Great Reset en het WEF (World Economic Forum). En, verrassend: de hashtag Nieuwsuur. Dat komt doordat jullie ons vragen de documenten te onderzoeken. Dus: deze video is voor jullie.

Op Facebook vinden we op openbare Nederlandstalige pagina's- ruim 6300 interacties op 180 berichten over de Pfizer Papers. En in de 50 berichten met de meeste interacties blijkt het grootste deel complot gerelateerd is. Nieuwsberichten volgen op afstand en de rest bevat linkjes naar de documenten zelf, meningen, satire of factchecks.

Want, er is ook nuance. In het meest gedeelde bericht op Facebook worden de spookverhalen rond de Pfizerpapers ontkracht: namelijk in dit artikel. En ook in de 5 meest actieve accounts op Twitter rond de term Pfizerpapers zitten drie accounts die desinformatie juist weerleggen.

Deel 3: De claims

Effectiviteit

Laten we drie veel gedeelde claims ontrafelen. De eerste gaat over de effectiviteit van het vaccin. Op sociale media wordt op basis van Pfizer's documenten geclaimd dat die effectiviteit maar 12 procent zou zijn geweest, en de farmaceut het vaccin veel te rooskleurig heeft gepresenteerd.

Het document waaruit dat zou blijken moet ergens in deze 80.000 pagina's staan: dus een hele klus om te achterhalen. Dat hebben factcheckers gelukkig al gedaan en wat blijkt? Het staat helemaal nergens in de documenten!

Hoe kwam dit verhaal dan toch de wereld in? Allereerst: in groep van proefpersonen die het corona vaccin kreeg werden 8 mensen in het ziekenhuis opgenomen, tegen 162 in de ongevaccineerde placebogroep. Een effectiviteit van 95 procent dus.

Een blogger maakte haar eigen rekensom. Alleen maakte ze daarbij een cruciale fout. Ze zag in een ander document dat er een categorie proefpersonen was die 'suspected but unconfirmed' werd genoemd, en vond dat die moesten worden geteld als corona patiënten. Met die groep kwam de effectiviteit van het vaccin uit op slechts 12 procent.

Wij vroegen Pfizer om opheldering. En wat blijkt? Die groep 'suspected but unconfirmed' had helemaal geen corona. Ze waren wel als 'verdacht' gecategoriseerd, omdat ze bijvoorbeeld een hoestje hadden of koortsig waren. Maar scoorden negatief op de PCR-test en waren dus 'gewoon' verkouden of ziek.

We hebben dat verhaal van Pfizer ook weer voorgelegd aan verschillende deskundigen die de protocollen van zulke tests kennen, en die zeggen dat de uitleg van Pfizer klopt. We hebben de blogger ook -meermaals- om opheldering gevraagd, maar daar reageerde ze niet op. Dus, zo is haar verkeerde rekensom een eigen leven gaan leiden.

Bijwerkingen

En dit is niet de enige verkeerde interpretatie van data uit de Pfizer-papers. Zo claimen vaccin-critici dat er bijna 1300 bijwerkingen zijn vastgesteld, terwijl die niet allemaal worden genoemd in de bijsluiter.

De YouTuber maakt een leesfout. Dat komt door twee termen die erg op elkaar lijken. Luister even goed: "Adverse effec... adverse events"

Adverse effects zijn bijwerkingen die daadwerkelijk zijn geconstateerd, adverse events zijn alle ziekteverschijnselen die in de testperiode voorkomen. In de Pfizer Papers wordt de term adverse events gebruikt, daarvan waren er 1300. Maar dat zijn geen vastgestelde bijwerkingen. Logisch dus, dat ze niet op de bijsluiter staan.

En die verwarring komt vaker voor:

Overlijdens

En dan de derde claim. Er zouden in eerste drie maanden meer dan 1200 mensen zijn overleden aan het Pfizervaccin. Online leidde dit tot vragen waarom de vaccinatie niet direct werd stilgelegd. Waar kwam dit cijfer vandaan?

Nou dat komt uit dit Pfizer-document. Op pagina zeven zie je deze tabel, waar één woordje veel stof heeft doen opwaaien. 'Fatal.' Daaruit trok men de conclusie dat er onder 42.000 gevaccineerden meer dan 1.200 mensen om het leven zijn gekomen.

Reden voor paniek? Mhm nou nee. Het gaat hier namelijk om alle gemélde overlijdens in de eerste maanden. Onder tientallen miljoenen kwetsbare mensen; die kwamen als eerste in aanmerkingen voor hun vaccinatie. Uit niets blijkt dat dit meer sterfgevallen zijn dan normaal, zegt Pfizer.

Tjsa, dat zegt Pfizer, maar is het ook echt zo? Meerdere internationale onderzoeken bevestigen dit. En we spraken daarnaast ook met deskundigen. Ook zij stellen: hier zit geen luchtje aan. Dus. Alle ophef over de effectiviteit, de bijwerkingen en overlijdens blijken gebaseerd op verkeerde verbanden en soms gebakken lucht.

Maar hoe zit het dan met die onverklaarbare oversterfte in 2021? Dat vragen veel mensen zich af. Toen overleden er veel meer mensen dan verwacht in Nederland. En maar een deel kon worden verklaard door corona.

Het RIVM en het CBS hebben dit onderzocht. Maar het is niet duidelijk waarom er zo'n 3400 mensen die geen corona hadden extra zijn overleden. Mogelijk speelt uitgestelde zorg een rol, stellen de onderzoekers. Maar of dit echt zo is, dat moet nog blijken.

Deel 4: De conclusie

Kortom: de Pfizer-papers zijn niet zo spannend als ze in sommige berichten op internet lijken. Een aantal passages die eraan worden toegeschreven staan er niet eens in. En cijfers die wel in de documenten staan worden verkeerd geïnterpreteerd: vaccinatie sceptici lijken erin te lezen wat ze graag willen lezen. Iets wat in de wetenschap ook wel bekend staat als een confirmation bias.

Nu is het natuurlijk goed om kritisch te zijn en is het belangrijk dat instanties transparant zijn, alleen kan de complexiteit van die documenten ook voor verwarring zorgen. En daar gaat het vaak mis.

En oh ja, dat bericht over Justin Bieber die Pfizer wil aanklagen voor zijn gezichtsverlamming? Dat is nepnieuws. Hij heeft hier een ontsteking aan de gehoorzenuw, door een herpesvirus.

Het valse bericht is clickbait van de Vancouver Times: ergens verstopt op hun site noemen ze zich: "de meest betrouwbare bron voor satire".

Dit was voorlopig onze laatste aflevering. Ik blijf wel in de gaten houden waar ophef over is, dus volg mij om het niet te missen. En tot slot: mensen vragen me wel eens: wie checkt nou eigenlijk de factcheckers? Nou, dit kun je zelf doen: op nieuwsuur.nl/ophef vind je weer onze bronnen, zoals onderzoeken, de uitleg van de experts en details over onze socialmedia-analyse.

Doei!

Over de 12%-claim:

Jan Willem de Heer, woordvoerder Pfizer:

"Deze deelnemers aan de 'pivotal'/hoofd-studie hadden symptomen die erop zouden kunnen wijzen dat ze een SARS-CoV-2-virusinfectie hadden: ze werden daarom gecategoriseerd als 'Suspected but unconfirmed'.
Vervolgens werden ze getest, zoals beschreven in het onderzoeksprotocol maar zijn negatief bevonden. Suspected but unconfirmed betekent dus niet (zoals werd aangenomen) dat het onbevestigde positieve gevallen waren.

De claim van 12% vaccin-effectiviteit (VE) is daarom onjuist en is al eerder ontkracht, omdat de extra 3.410 personen die in deze berekening zijn opgenomen, geen SARS-CoV2 hadden en konden worden uitgesloten van de uiteindelijke VE-berekening."

Marc Bonten, hoogleraar microbiologie

"De claim dat de vaccineffectiviteit maar 12% was in de testfase is complete onzin. In het studieprotocol is vastgelegd waaraan voldaan moet worden voor een primair eindpunt; dat is een combinatie van klachten plus een positieve PCR. Gedurende zo'n studie wil je zo snel mogelijk een conclusie kunnen trekken, dus wil je z.s.m. primaire eindpunten hebben. Dus ga je bij iedereen die klachten heeft een PCR-test proberen af te nemen, want indien positief heb je een primair eindpunt.

Vooraf is al vastgelegd dat er bij een bepaald aantal primaire eindpunten door een onafhankelijke commissie (DSMB) gekeken wordt hoe die eindpunten verdeeld zijn over de groep met vaccin en die met placebo. Niemand weet of een deelnemer een vaccin of placebo heeft gehad (dubbel-blind), en als een PCR ten onrechte negatief was (dat kan), dan is er geen reden om aan te nemen dat dat alleen bij vaccin-ontvangers heeft plaatsgevonden.

De berekende effectiviteit van 12% is voor 'klachten die aanleiding hebben gegeven tot het verrichten van een PCR-test', niet voor de effectiviteit van het vaccin.

Het feit dat ze 'unconfirmed' zijn, betekent dat er geen positieve test was. Anders waren ze namelijk 'confirmed' geweest en hadden ze als eindpunt geteld. Hoe sneller je een vooraf vastgesteld aantal eindpunten hebt, hoe sneller je weet of het vaccin bescherming biedt. Het is in het belang van iedereen (Pfizer en deelnemers) om z.s.m. uitsluitsel te hebben, dus er is geen enkele intentie om iemand met klachten ongegrond 'unconfirmed' te hebben. Doordat de studie dubbel-blind was, was er ook geen mogelijkheid om te frauderen."

Rogier Sanders, hoogleraar virologie

"Er staat correct in de link dat 'suspected and unconfirmed' gaat over mensen die één (!) of meerdere symptomen hadden die zouden kunnen duiden op een corona infectie ('fever, cough, shortness of breath, chills, muscle pain, sore throat, loss of taste/smell, diarrhea, and vomiting'), maar die daarna negatief zijn getest in een pcr-test. Deze symptomen komen natuurlijk best vaak voor, zeker als het om slechts een van de symptomen gaat. Daarom zijn er best veel mensen op basis van zulke symptomen verder onderzocht met een pcr-test. Het trial protocol was daar (terecht) heel strikt in. Uit de pcr- test bleek echter dat ze geen corona infectie hadden, dus 'suspected and unconfirmed'. Het is dus helemaal verkeerd om deze mee te nemen in de VE-analyse. Immers deze mensen hadden geen corona-infectie."

Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie

"De blogger rekent met haar sommetje de vaccineffectiviteit uit voor 'suspected but unconfirmed (SBU). Daar is het maar een beetje effectief tegen (dat sommetje op zich klopt). Maar, het vaccin is niet bedoeld om te beschermen tegen de ziekteverschijnselen in de SBU-groep, maar voor Covid. Zij neemt aan dat al die mensen Covid hadden, maar dat is niet zo: het waren er hoogstens een deel, en volgens Pfizer zelfs nul.

Stel dat vaccin werkt tegen Covid, maar niet tegen griep, en je kijkt naar het krijgen van griep, tja, dan vind je nul effectiviteit.

Je ziet duidelijk meer van die ' suspected but unconfirmed' (SBU) gevallen in de placebogroep, dus vaccinatie beschermt (ook) tegen SBU. Dat dat effect niet superhoog is, is logisch, want SBU zal een deel mensen met Covid-19 zijn geweest, en een deel met wat anders.

Die SBU is minder in de vaccin- dan de placebogroep, ook daaraan zie je dat het vaccin daar tegen beschermt. Het vaccin is om tegen Covid te beschermen, dus als je dan ziet dat het beschermt tegen SBU, moet een deel daarvan Covid zijn geweest. Dat was ook de gedachte: suspected, maar niet bevestigd.
Als Pfizer dan zegt dat ze allemaal negatief waren, dan was het dus iets anders, zeg griep, en dan zijn er drie mogelijkheden

1. Ze hadden wel (voor een deel) Covid, en zijn negatief geworden daarna

2. Vaccin beschermt tegen griep

3. Het verschil is toeval.

Ik denk nog steeds 1, maar hoe dan ook is dit niets ergs.

Stel 20 procent van SBU had Covid, en 80 procent griep. Zelfs als vaccin 100 procent effectief is tegen Covid, zal dat alleen die 20/100 helpen, en niet de andere 80/100 met griep. De effectiviteit voor SBU wordt dan erg verdund. Je zou in beide groepen 100 mensen met SBU krijgen. SBU is 20 Covid, maar merendeel iets anders. In placebogroep doet placebo niks, dus 100 SBU.

In vaccingroep doet vaccin niks tegen de 80 met griep, maar die 20 met COVID krijgen het nu niet, althans met echte VE van 90 procent, krijgen 18 van de 20 het niet, en 2 wel (VE is nl 90 procent in mijn voorbeeld, je kunt het herhalen met 95). Eindresultaat voor SBU: 100 in placebogroep, en 82 in vaccingroep. VE is dan 1-82/100 * 100 is 18 procent.

Je kunt dus alles prima uitleggen met de gedachte dat van SBU een klein deel COVID had.

Natuurlijk is wat Pfizer deed beter: kijk alleen naar bevestigde Covid, en dan vind je 95 procent. Allerlei mensen erbij tellen die wat anders hadden, is onzinnig.

Dus, misschien maak ik het nodeloos ingewikkeld door te proberen te verklaren waarom er meer SBU in de controlegroep is dan de vaccingroep, maar het kan ook simpel: tel bevestigde Covid in beide groepen en je vindt 95%. Ga er van alles bijtellen, en je verdunt het (ze hadden ook auto ongelukken en astma kunnen meetellen, en nog meer waar het vaccin niet tegen werkt, en het verdunt steeds meer)."

Marc Veldhoen, hoogleraar immunologie

"De expertise die nodig is om data goed te interpreteren komt van mensen die begrijpen hoe een fase 3 trial werkt en epidemiologen. Als de claim van 12% waar zou zijn, dan was dit een serieus probleem, maar gelukkig is dat niet zo. Daarnaast lijkt de claim niet eens gebaseerd te zijn op de Pfizer documenten, maar op een FDA update die al een jaar online stond

De berekening van 12% is geheel gebaseerd op de aanname dat "suspected but not confirmed Covid-19 cases" ook echt COVID-19 hadden. Deze traden binnen 7 dagen na vaccinatie op, en bij de afgesproken definitie is het geen COVID-19. Het protocol stelt op pagina 94: "A diagnosis of COVID-19; Fever; New or increased cough; New or increased shortness of breath; Chills; New or increased muscle pain; New loss of taste/smell; Sore throat; Diarrhea; Vomiting."

Mensen met deze klachten werden gevraagd (zie ook pagina 95) om een COVID19 test te doen. Van alle mensen getest waren er 8 positief in de vaccine groep en 162 in de placebogroep; dat is waar 95% vandaan komt. Al waren er 3410 mensen met mogelijke symptomen, die mensen testten PCR negatief. Dit is gemeld als "unconfirmed", maar dat betekent in klinische taal; geen SARS-CoV-2 infectie.

"The only time the idea of "suspected" is used in the protocol is in the context of determining when a unplanned potential COVID-illness visit should be scheduled to give a SARS-CoV-2 PCR test based on reported symptoms. As described in Section 8.13, page 93/146, of the protocol, they did this by instructing subjects to immediately contact the site to set up an unplanned potential COVID-illness visit, ideally within 3 days, if they experienced any of the following symptoms anew that COULD indicate potential COVID-19: fever, cough, shortness of breath, chills, muscle pain, sore throat, loss of taste/smell, diarrhea, and vomiting. Anyone reporting one of these symptoms is a "suspected" COVID-19 case who is to report for an unplanned clinical visit to determine whether it meets the COVID-19 case definition or not."

De schrijver van de '12% post' is het niet met Pfizer eens en beweert dat de PCR- test te veel cycli heeft (wat niks uitmaakt) en 97% van de positieve testen daarom vals positieve testen zijn. Dit is geheel incorrect als je begrijpt hoe een probe-based qRT-PCR werkt.

Nieuwsuur sprak ook met deskundigen over de claim dat 3% van de gevaccineerden in de testfase zou zijn overleden na de prik.

Olaf Klungel, hoogleraar farmaco-epidemiologie:

"De 3% doden door Pfizer vaccin die eerder werd aangehaald is volstrekt ONJUIST.

Wat uit het Pfizer rapport kan worden opgemaakt is dat er 1223 fatale 'adverse events' zijn gerapporteerd na vaccinatie met het Pfizer covid-19 vaccin tussen 1 december 2020 en 28 februari 2021. Hiervan kun je niet zeggen dat deze door het vaccin komen, maar dat ze na vaccinatie zijn opgetreden.

Ten eerste, als je 1223 door het totaal aantal cases deelt (N=42086) dan kom je inderdaad op 2.9%, maar dit is het percentage gerapporteerde dodelijke adverse events ten opzichte van het totaal aantal gerapporteerde adverse events na Pfizer vaccinatie, en niet het percentage doden na vaccinatie met Pfizer vaccin.

Daar heb je inderdaad het totaal aantal gevaccineerden (wereldwijd) voor nodig. Dat wordt niet in het Pfizer rapport genoemd, ook al zou het getal bij (b) (4) wel vermeld zijn in het rapport, dan is dit een erg ruwe schatting want het gaat om het aantal verscheepte vaccins (niet aantal toegediende vaccins).

Ten tweede, zoals boven ook al aangegeven weet je niet of er een causaal verband is tussen de rapportage van een adverse event en het toegediend krijgen van een Pfizer vaccine.

Ten derde, de gerapporteerde adverse events zijn spontane rapportages, en er is vaak sprake van onderrapportage, maar er kan ook overrapportage optreden (bijvoorbeeld door media aandacht), zoals Pfizer ook in zijn rapport aangeeft.

Om vervolgens vast te kunnen stellen of het aantal gerapporteerde dodelijke adverse events hoger is dan verwacht, moet je ook weten wat de sterfte normaal gesproken is onder de groep mensen die het vaccin heeft gekregen (zelfde geslacht en leeftijdsverdeling en andere risicofactoren).

Via Our World in Data kan opgemaakt worden dat, als de grootste landen/continenten worden bekeken er tussen 27 december en 28 februari 2021 er 29,26 miljoen doses van het Pfizer vaccin zijn toegediend in de EU, 38,43 miljoen in de VS, 1,48 miljoen in Canada, 31,785 in Japan, er in totaal minimaal 69,20 miljoen doses van het Pfizer vaccine zijn toegediend. In werkelijkheid zullen het dus nog meer toegediende doses zijn. Op basis van 1223 fatal case reports kom je dan op 1223/69,200,000=0,0018% doden."

Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie:

"Er gaan mensen dood, ook zonder vaccin. In Nederland overlijden jaarlijks 120000 mensen, op 17 miljoen, dat is 6 per 1000. Dus, als je half Nederland vaccineert, overlijden er in het jaar daarna 60.000 mensen onder de gevaccineerden. Je moet dus de geobserveerde sterfte vergelijken met de verwachte, rekening houdend met leeftijd en geslacht, en hoe lang je kijkt. Per maand overlijden er 10.000 mensen in Nederland, zonder vaccinatie.

In Nederland gaan 5 op 1000 per jaar dood, maar dat is een gemiddelde: heel veel meer sterftekans bij 80 plussers natuurlijk, en die werden eerst gevaccineerd.

De essentie is dat dit soort sommetjes niet kunnen zonder te vergelijken met wat er, in een groep met dezelfde leeftijdsopbouw, normaliter gebeurt aan sterfte."

Rogier Sanders, hoogleraar virologie:

"Strikt genomen valt er uit die tabel niet op te maken of het gaat om doden door vaccinatie of na vaccinatie. Bij het monitoren van aes en saes (adverse events en serious adverse events) in klinische studies en post-marketing monitoring worden in principe alle medische events meegenomen.

Dus ook gebroken benen (hebben natuurlijk niet te maken met vaccinatie), en ook dood door kanker, dood door een verkeersongeluk, moord, zelfmoord etc. Nogmaals: uit de tabel is niet op te maken of er meer of minder doden zijn na vaccinatie.

In een artikel gepubliceerd in de Lancet (pagina 810) over vergelijkbare data wordt aangegeven dat het patroon van sterfgevallen niet afwijkt van wat verwacht kan worden maar dat is nog steeds vaag.

In het andere bijgevoegde stuk wordt een duidelijker antwoord gegeven. In dat stuk worden (niet corona-gerelateerde) sterfgevallen na covid vaccinatie vergeleken met sterfgevallen in een vergelijkbare niet gevaccineerde groep mensen. Conclusie: er zijn niet meer sterfgevallen na vaccinatie, sterker nog, het lijken er zelfs minder te zijn."

Marc Veldhoen, hoogleraar immunologie:

Het interpreteren van trial data en een mogelijke relatie met een medicijn of vaccin, is het werk van experts met medische kennis. Dit is niet iets, zelfs niet met de beste bedoelingen, dat je vanachter je computer kunt achterhalen.

Natuurlijk is het nogal zorgelijk als je hoort dat er 1223 mensen zijn gestorven gedurende een medische test! Maar, als je dan kijkt naar het aantal mensen dat deelnam aan de test, meer dan 34 miljoen, dan is 1223 aantal sterfgevallen een zeer klein percentage. Veel van deze 34 miljoen deelnemers waren mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor ziekten vanwege hoge leeftijd of andere onderliggende aandoeningen.
De vraag is dan; hoeveel van die 34 miljoen mensen, van eenzelfde leeftijd en met dezelfde onderliggende aandoeningen, verwacht je te overlijden zonder een vaccin over 3 maanden.

Deze verwachting is af te leiden uit veel epidemiologische data die beschikbaar is. Bijvoorbeeld; als je 10 miljoen mensen volgt, zonder enige ingreep, in de VS gedurende 2 maanden, verwacht je 4025 hartaanvallen, 3975 hersenbloedingen, 9500 kanker diagnoses, 60 gevallen van multiple sclerosis en 14.000 doden.
Overlijden gebeurt dus met of zonder vaccin. Als je dit herhaalt in een groep met hogere leeftijd, of met onderliggende condities, of een grotere groep, of voor een langere tijd, gaan deze nummers verder omhoog. Dus, in een groep van 34 miljoen, met een opbouw van meer ouderen en onderliggende aandoeningen, over 3 maanden, is 1223 doden helemaal niet veel.

De tabel op pagina 7 van dit artikel laat ook helemaal niet zien dat er 1223 mensen zijn gestorven als gevolg van vaccinatie. Medische experts, zoals van de FDA en de EMA, zijn het hier ook volledig mee eens. Er is geen relatie met een mRNA vaccin is gevonden. Het is ook mechanistisch zeer lastig om te begrijpen hoe dat zou kunnen. De kleine hoeveelheden aan water, vet, suiker, zout, conserveringsmiddel en RNA, die er in de vaccins zitten, zijn namelijk al in je lichaam aanwezig, zelfs in veel hogere concentraties.

En dat cijfer is laag als genomen dat het totaal aantal doden zijn; maar hier staat op pagina 5:

'Pfizer's safety database contains cases of AEs reported spontaneously to Pfizer, cases reported by the health authorities, cases published in the medical literature, cases from Pfizer-sponsored marketing programs, non-interventional studies, and cases of serious AEs reported from clinical studies regardless of causality assessment.'

Dit zullen dus niet alle sterfgevallen in de periode zijn. Dat zeggen ze ook:

'Reports are submitted voluntarily, and the magnitude of underreporting is unknown. Some of the factors that may influence whether an event is reported include: length of time since marketing, market share of the drug, publicity about a drug or an AE, seriousness of the reaction, regulatory actions, awareness by health professionals and consumers of adverse drug event reporting, and litigation.'

De 1223 doden zijn degenen die zijn gerapporteerd, met of zonder medische gegevens, na vaccinatie en in die periode tot 28 februari 2021, waar degene die het rapport maakte dacht dat er een relatie met het vaccin kon zijn (zoals VAERS en Lareb). Nader onderzoek wees uit dat dat niet het geval was.

Ik denk dus dat 1223 niet het totaal aantal doden was in die periode: maar een eerste selectie door diegenen die het gerapporteerd hebben dat er een mogelijk verband zou kunnen zijn.

Het rapport spreekt van verscheepte doses: "'It is estimated that approximately doses of BNT162b2 were shipped worldwide from the receipt of the first temporary authorisation for emergency supply on 01 December 2020 through 28 February 2021'

Door de cijfers van Our World in Data in Europa en VS op te tellen, krijg je de beste indruk hoeveel vaccines er waren gegeven: ongeveer 69 miljoen: een mix van 1x en 2x vaccinatie."

"Belangrijk om te weten is dat er nu eenmaal mensen sterven en er geen enkele link is gevonden met het vaccin. Zeer grote volgstudies hebben die link ook niet gevonden bij kinderen, zwangere of ouderen.

Ruben van Gaalen, bijzonder hoogleraar Registeranalyses van levensloopdynamiek:

"Als er een effect zou zijn van sterfte na de prik, dan vindt dat plaats in de weken na de prik. Een normale sterfte piekt niet. Natuurlijk kan sterfte na vaccinatie voorkomen, maar dat gebeurt meestal in de zeer kwetsbare groep. Bij de griepprik bijvoorbeeld. Soms wordt er dan ook gekozen om zeer kwetsbare mensen niet te vaccineren. Het immuunsysteem reageert natuurlijk wel. En dat kan voor heel kwetsbare mensen gevaarlijk zijn. Maar als je kijkt naar op populatieniveau, dan wordt toch voor vaccineren gekozen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl